Thursday, December 04, 2014

синият тонелирен
 тази събота избухнахме в АтелиеТо :) Това фантастично животно ми е от любимите вече, името измисли Тони, защото го рисувахме и трите - Тони, Ели и Ирен.